THPT Thạch Thất - Hà Nội

_ Welcome To Forum My School Thạch Thất _


  Giải Pt Bậc Nhất bằng Pascal

  Share
  avatar
  paxcan_7293
  Thành Viên Mới
  Thành Viên Mới

  Tổng số bài gửi : 9
  Điểm : 20
  Danh Tiếng : 0
  Join date : 16/10/2010
  Age : 25
  Đến từ : Thạch Thất Hà Nội

  Giải Pt Bậc Nhất bằng Pascal

  Bài gửi  paxcan_7293 on Sun Oct 17, 2010 10:58 am

  program pt_bacnhat;
  uses crt;
  var a,b:integer;
  x:real;
  begin
  write('-nhap so a=');
  readln(a);
  write('-nhap co b=');
  readln(b);
  if(a=0)and (b=0) then
  write('-phuong trinh co vo so nghiem')
  else
  if(a=0)and(b<>0)then
  write('-phuong trinh vo nghiem')
  else
  if (a<>0) then
  begin
  x:=-b/a ;
  writeln('-phuong trinh co No duy nhat x=',x:6:2);
  end;
  writeln('------------------CHUC CAC BAN HOC GIOI------------------');
  writeln;
  writeln('-bam phim <enter> de ket thuc');
  readln
  end.

   Hôm nay: Fri Dec 14, 2018 8:42 am