THPT Thạch Thất - Hà Nội

_ Welcome To Forum My School Thạch Thất _


  Tính S của Tam giác khi biết Tọa Độ 3 điểm

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 15
  Điểm : 40
  Danh Tiếng : 0
  Join date : 16/10/2010
  Age : 25
  Đến từ : Thạch Thất Hà Nội

  Tính S của Tam giác khi biết Tọa Độ 3 điểm

  Bài gửi  Admin on Thu Oct 21, 2010 6:10 pm

  program tinh_S_tamgiac;
  uses crt;
  var xa,ya,xb,yb,xc,yc:real;
  p,s,ha,hb,hc:real;
  a,b,c:real;
  begin
  clrscr;
  write('toa do diem A:'); readln(xa,ya);
  write('toa do diem B:'); readln(xb,yb);
  write('toa do diem C:'); readln(xc,yc);
  a:=sqrt(sqr(xb-xc)+sqr(yb-yc));
  b:=sqrt(sqr(xa-xc)+sqr(ya-yc));
  c:=sqrt(sqr(xb-xa)+sqr(yb-ya));
  p:= (a+b+c)/2;
  s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  ha:=2*s/a;
  hb:=2*s/b;
  hc:=2*s/c;
  writeln('dien tich cua tam giac=',s:6:2);
  writeln('ha=',ha:6:2,'; hb=',hb:6:2,'; hc=',hc:6:2);
  write('an phim de ket thuc chuong trinh');
  readln
  end.


  _________________
  [You must be registered and logged in to see this link.] or [You must be registered and logged in to see this link.]
  Y!m: xdatai_codon
  Mobile: 01657.72.33.72

   Hôm nay: Fri Dec 14, 2018 7:43 am